محل وقوع: استان خراسان جنوبی – حوالی سربیشه
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۱۱:۱۴:۴۱
طول جغرافیایی: ۵۹.۵۵
عرض جغرافیایی: ۳۲.۱۸
عمق زمین‌لرزه: ۸ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۴۹ کیلومتری سربیشه (خراسان جنوبی)
۵۸ کیلومتری مود (خراسان جنوبی)
۶۰ کیلومتری شوسف (خراسان جنوبی)