زمین لرزه ها ی کوچک در گوشه و کنار خراسان جنوبی زنگ هشدار ؛ اینبار زلزله اسدیه را لرزاند
🔸#زلزله ۲.۵ ریشتری ساعت ۱۱ و ۱۲ دقیقه در عمق ۱۹ کیلومتری، اسدیه شهرستان #درمیان را لرزاند.
🔸 مرکز این زمین لرزه با شهر #اسدیه ۲۶ کیلومتر فاصله داشته است.