رییس دانشگاه بیرجند گفت: الحاق دانشگاه صنعتی بیرجند به این دانشگاه هنوز اجرایی نمی‌شود و در دست بررسی است.

احمد خامسان روز چهارشنبه در نشست خبری درباره اجرای طرح آمایش آموزش عالی در خراسان جنوبی اظهار داشت: اجرای این طرح در استان از نظر زمانی و مکانی مناسب نبوده است.

وی افزود: منتظر هستیم که تصمیم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این مورد ارسال شود ولی بعید می‌دانیم‌ الحاق به این سرعت انجام شود.

رییس دانشگاه معین استان خراسان جنوبی گفت: اینکه طرح الحاق به صورت پایلوت اول در خراسان جنوبی انجام می‌شود، نادرست است و تاکنون طرح به هشت استان ابلاغ شده است.

وی افزود: براساس طرح ساماندهی موسسات آموزش عالی تعداد دانشگاه‌های کشور طبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی کاهش پیدا خواهد کرد و اجازه نمی‌دهیم خراسان جنوبی اولین استان باشد.

خامسان گفت: در طرح ساماندهی موسسات آموزش عالی قرار است تعدادی از اختیاراتی که در کشور است به دانشگاه مادر استان تفویض شود و رییس دانشگاه مادر ‌شورایی را تشکیل دهد تا بار ستادی آموزش عالی کاهش یابد.

وی افزود: ردیف‌های بودجه‌ای با الحاق دانشگاه حذف نمی‌شود و هیچ کارمند و عضو هیات علمی هم اخراج نخواهند شد.

رییس دانشگاه بیرجند گفت: براساس مقتضیات جمعیت دانشجویی و ‌میل به آموزش هزاران ساعت کار تخصصی در شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شده و طرح آمایش براساس پیش بینی جمعیت کشور و میل به آموزش عالی حکم کرده که آموزش عالی در ۴۳ موسسه ساماندهی شود.

وی اظهار داشت: در کشور آمایش براساس آینده‌نگری انجام شده و ممکن است برخی با شیوه اجرا مخالف باشند اما اصل کار را نباید زیرسوال ببرند.

وی گفت: وزارت علوم ملزم به اجرای قوانین مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است لذا اصل ساماندهی بر مبنای همین موارد است.

رییس دانشگاه معین استان خراسان جنوبی افزود: این الحاق به معنای تعطیلی و اخراج ‌کسی نیست بلکه ارتقای کیفیت آموزشی را در نظر دارد.

وی گفت: برخی دانشگاه‌های اقماری به دلیل نبود دانشجو تعطیل شده یا در حال تعطیلی است و وزارت علوم تلاش می‌کند موسسات کوچکتر را با اتصال به دانشگاه مادر ارتقا دهد.

خامسان با بیان اینکه تعدادی از همکاران در دانشگاه صنعتی بیرجند موافق این طرح هستند افزود: البته برای ابلاغ این دستورالعمل حتی با رییس دانشگاه و استانداری هم هماهنگی نشده بود و این گلایه‌مندی به وزارتخانه طی تماس تلفنی ابلاغ شد.

وی اظهار داشت: هر دولتی باشد مجبور به اجرای این قانون  است زیرا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است ولی ما هم در شکل و زمان اجرا حرف داریم و نزدیک انتخابات نیاز به همدلی بیشتری داریم و اگر در این زمان انجام نمی‌شد، بهتر بود.

رییس دانشگاه بیرجند با بیان اینکه هدف اصلی این طرح تقویت و ارتقای کیفی موسسات آموزش عالی است گفت: وقتی کاهش تمایل به آموزش عالی را در کشور شاهد هستیم باید این ساماندهی انجام شود.

وی ادامه داد: توسعه استان با گسترش آموزش عالی انجام نمی‌شود بلکه با داشتن آموزش عالی با کیفیت محقق خواهد شد.

خامسان گفت: مسیر دانشگاه‌ها و موسسات عالی قوی و با کیفیت در این طرح در جهت فعالیت‌های فناورانه و مهارت‌آموز است.

شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی براساس مصوبه ‌‏شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی، الحاق دانشگاه صنعتی بیرجند به دانشگاه بیرجند با عنوان «دانشـگاه بیرجند – پردیس ‌‏صنعتی بیرجند» را تصویب کرد.‏

در نامه ابلاغی این مصوبه از سوی “علی خاکی صدیق” معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به “احمد ‌خامسان” رییس دانشگاه معین استان خراسـان جنوبی و نماینـده وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوری در این اسـتان آمده است: در اجرای مـاده ۳ مصوبه سـیاست‌هـا و ضوابـط اجرایی حـاکم بر آمـایش آموزش عـالی در جمهوری ‌اسلامی ایران مصوب جلسه ۷۷۶ مورخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی، موضـوع سامانـدهی مؤسـسات ‌آموزش عـالی اسـتان خراسـان جنوبی در جلسه ۹۲۶ تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ شورای گسترش و برنـامه‌ریزی آموزش ‌عـالی مورد بررسـی قرار گرفت و الحاق دانشـگاه صـنعتی بیرجند به دانشـگاه بیرجند با عنوان «دانشـگاه بیرجند – ‌پردیس ‌صنعتی بیرجند» به تصویب رسید.

انتشار این خبر در روزهای اخیر واکنش‌هایی را در مخالفت با الحاق دانشگاه صنعتی بیرجند به دانشگاه بیرجند در پی داشته است.