🔹استاندار خراسان جنوبی گفت:رویکرد اصلی استان در اجرای پروژه های گلخانه ای، توانمندسازی مردم است.
🔹به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ معتمدیان با بیان این مطلب در جلسه دیدار با مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های کشاورزی کشور خاطر نشان کرد : هدف از اجرای هزار هکتار گلخانه در سطح استان این است که مردم به درآمد برسند.
🔹وی ادامه داد: سرمایه گذاری مردم در این پروژه، ضمن تثبیت اشتغال، درآمد پایداری را نیز به همراه دارد.
🔹استاندار تصریح نمود: استان برای اجرای هر چه سریعتر این پروژه، طی ۶-۷ ماه گذشته، اقدامات درخوری را انجام داده است.
🔹معتمدیان افزود: شناسایی اراضی مستعد، تأمین زیرساخت ها، تخصیص آب و پرداخت تسهیلات از مهمترین کارهایی است که انجام شده است.
🔹وی متذکر شد: این اقدامات در راستای ترغیب مردم به سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاران در این پروژه دنبال شده و به نتیجه رسیده است.
🔹استاندار با اشاره به این که فراخوان جذب سرمایه گذار برای استفاده از این ظرفیت به زودی منتشر می شود، تأکید کرد: فرمانداران مکلفند نسبت به ارائه این فراخوان و جذب سرمایه گذاران بومی برای بهره‌برداری از این امکانات و سرمایه گذاری در پروژه های گلخانه ای اقدام نمایند.
🔹معتمدیان یادآوری کرد: بر اساس تفاهم نامه منعقده با معاون اول رئیس جمهور در مهرماه سال گذشته، استان برای اجرای هزار هکتار گلخانه طی ۳ سال آینده اعلام آمادگی کرده است.
🔹وی ادامه داد: از مجموع این هزار هکتار، ۱۵۰ هکتار برای ایجاد بارگاه زرشک، ۱۰۰ هکتار برای ایجاد مجتمع های دامپروری، ۵۰ هکتار برای ایجاد استخر پرورش شیلات و آبزیان و مابقی برای ایجاد مجتمع های گلخانه ای تعیین شده است.
🔹مدیر عامل شرکت شهرک های کشاورزی کشور نیز در این دیدار با تأکید بر جد و جهد استان خراسان جنوبی برای اجرای این پروژه گفت: احداث این حجم گلخانه در حد انقلابی برای استان است.
🔹منصوری با اشاره به اینکه این پروژه، چهره استان را دگرگون خواهد کرد، خاطر نشان نمود : تأثیرات این پروژه را مردم امسال و سال آینده خوهند دید..
معتمدیان با بیان این مطلب در جلسه دیدار با مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های کشاورزی کشور خاطر نشان کرد : هدف از اجرای هزار هکتار گلخانه در سطح استان این است که مردم به درآمد برسند.
🔹وی ادامه داد: سرمایه گذاری مردم در این پروژه، ضمن تثبیت اشتغال، درآمد پایداری را نیز به همراه دارد.
🔹استاندار تصریح نمود: استان برای اجرای هر چه سریعتر این پروژه، طی ۶-۷ ماه گذشته، اقدامات درخوری را انجام داده است.
🔹معتمدیان افزود: شناسایی اراضی مستعد، تأمین زیرساخت ها، تخصیص آب و پرداخت تسهیلات از مهمترین کارهایی است که انجام شده است.
🔹وی متذکر شد: این اقدامات در راستای ترغیب مردم به سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاران در این پروژه دنبال شده و به نتیجه رسیده است.
🔹استاندار با اشاره به این که فراخوان جذب سرمایه گذار برای استفاده از این ظرفیت به زودی منتشر می شود، تأکید کرد: فرمانداران مکلفند نسبت به ارائه این فراخوان و جذب سرمایه گذاران بومی برای بهره‌برداری از این امکانات و سرمایه گذاری در پروژه های گلخانه ای اقدام نمایند.
🔹معتمدیان یادآوری کرد: بر اساس تفاهم نامه منعقده با معاون اول رئیس جمهور در مهرماه سال گذشته، استان برای اجرای هزار هکتار گلخانه طی ۳ سال آینده اعلام آمادگی کرده است.
🔹وی ادامه داد: از مجموع این هزار هکتار، ۱۵۰ هکتار برای ایجاد بارگاه زرشک، ۱۰۰ هکتار برای ایجاد مجتمع های دامپروری، ۵۰ هکتار برای ایجاد استخر پرورش شیلات و آبزیان و مابقی برای ایجاد مجتمع های گلخانه ای تعیین شده است.
🔹مدیر عامل شرکت شهرک های کشاورزی کشور نیز در این دیدار با تأکید بر جد و جهد استان خراسان جنوبی برای اجرای این پروژه گفت: احداث این حجم گلخانه در حد انقلابی برای استان است.
🔹منصوری با اشاره به اینکه این پروژه، چهره استان را دگرگون خواهد کرد، خاطر نشان نمود : تأثیرات این پروژه را مردم امسال و سال آینده خوهند دید.