🔹در جریان حضور استاندار خراسان‌جنوبی در محل فرماندهی مرزبانی استان، از خودروهای عملیاتی رونمایی شد.
طی این مراسم، از ۳۰ دستگاه خودروی عملیاتی تاکتیکی جدید رونمایی شد.
🔹این ۳۰ دستگاه خودرو در راستای تقویت ناوگان مرزبانی به تجهیزات موجود اضافه می شود.
🔹استاندار در ادامه از محل بسته بندی ۵۰۰ بسته کمک معیشتی نیز بازدید کرد.
🔹این بسته ها که ارزش ریالی هر کدام ۴۰۰ هزار تومان است، در راستای برنامه های مرزبانی استان، در مناطق مرزی و بین مرزنشینان توزیع می شود.
🔹شایان ذکر است؛ حدود ۱۰ ماه قبل نیز، ۳۳ دستگاه خودرو و ۴۰ دستگاه موتورسیکلت به ناوگان موتوری مرزبانی استان تزریق شده است.