فرماندار شهرستان خوسف در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان خراسان جنوبی که در شهرک شهید رحمانی خوسف و با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی برگزار گردید، با بیان این مطلب افزود : شهرستان خوسف ظرفیت های مختلفی در بخش های صنعتی، معدنی، کشاورزی، دامی و گردشگری دارد و شهرک شهید رحمانی یکی از ظرفیت های بسیار خوب صنعتی در این شهرستان و در جوار مرکز استان است.

محمد علی ایمانی با بیان اینکه این شهرک دارای ظرفیتی با مساحت بیش از ۵۰۰ هکتار می باشد ، افزود : کمتر از یک پنجم ظرفیت این شهرک مورد استفاده قرار گرفته و وجود زیر ساخت آب و برق و سایر زیر ساخت ها می تواند زمینه جذب سرمایه گذاری را بیش از گذشته در این مجموعه فراهم کند.

فرماندار شهرستان یادآور شد : این شهرستان سومین شهرستان پهناور استان است که به علت جمعیت پایین و توزیع اعتبارات بر مبنای جمعیت از محدودیت های اعتباری رنج می برد.

ایمانی ادامه داد : به علت محدودیت های اعتباری زیر ساخت های بخش های معدنی، صنعتی، کشاورزی، دامداری و گردشگری به خوبی فراهم نشده است.

وی با اشاره به وجود شهرک های مختلف دامداری، گلخانه محمدیه و ماژان و شهرک صنعتی ابتدای خوسف و معادن و صنایع مختلف دستی و ظرفیت های گردشگری شهرستان ،افزود : اگر این ظرفیت ها مورد توجه ویژه قرار بگیرند، زمینه برای رونق اشتغال و سرمایه گذاری در این شهرستان فراهم خواهد شد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور