🔹با حضور استاندار خراسان‌جنوبی، پرونده انتقال آب به استان روی میز صندوق توسعه ملی قرار گرفت.
ملانوری با حضور در محل صندوق توسعه ملی، شتاب بخشی به روند اجرای کار در طرح انتقال آب را خواستار شد.
🔹وی به اهمیت تأمین آب برای احداث واحدهای صنعتی و نیز توسعه بخش کشاورزی تأکید کرد.
استاندار با اشاره به تأثیر خشکسالی در کیفیت آب منطقه، تصریح نمود: تأمین آب شرب سالم، یکی از مهمترین دغدغه‌های ما در خراسان جنوبی است.
🔹ملانوری متذکر شد: اجرای پروژه انتقال آب به استان های شرقی باید تسریع شود.
🔹شایان ذکر است؛ در این جلسه که با حضور شهیدزاده رئیس صندوق توسعه ملی و مجریان اجرای پروژه انتقال آب خلیج فارس به استان های کرمان، یزد و خراسان جنوبی برگزار شد، موضوع انتقال آب به استان های شرقی به ویژه خراسان جنوبی، بحث و بررسی شد و درخصوص راهکار های شتاب بخشی به روند اجرای کار رایزنی های لازم صورت گرفت