مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: در مراسم پایانی هفتمین دوره جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب ، روستای نوغاب (خور) شایسته تقدیر شد.

 ناصر نبی زاده با بیان این خبر، عنوان کرد: روستاهای برگزیده و شایسته تقدیر هفتمین دوره جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب  در مراسمی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت مجازی معرفی شدند.

وی با اشاره به این که در این مراسم ۱۰ روستا و منطقه عشایری به عنوان برگزیده و ۱۵ روستا و منطقه عشایری به عنوان شایسته تقدیر انتخاب شدند، اضافه کرد: عشایر خور بخش نوغاب خوسف که پیش از این به مرحله نهایی جشنواره راه یافته بود، توانست در بین شایستگان تقدیر جشنواره قرار گیرد.

نبی زاده همچنین  با بیان این که ۲۰۵۰ روستا و منطقه عشایری از سراسر کشور آثار و مستندات خود را به دبیرخانه مرکزی جشنواره ارسال کرده بودند، ادامه داد: از خراسان جنوبی بالغ بر ۲۰۰ روستا و منطقه عشایری در این جشنواره شرکت کردند.

به گفته وی سال ۹۷ روستای اسفندیار طبس بین ۱۰ برگزیده نهایی جشنواره قرار گرفت و سال ۹۸ نیز روستای هودر طبس توانست به مرحله نیمه نهایی جشنواره راه یابد.

شایان ذکر است همزمان با برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره به صورت مجازی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از رقیه باقری مسئول طرح روستای نوغاب (خور)، محمد بهمدی دهیار روستای نوغاب (خور)، حمیدرضا ناصری سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوسف و مرضیه اسکندری کارشناس ترویج کتابخوانی این اداره کل تقدیر کرد.