روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر، روز بزرگداشت کرامت انسان گرامی باد