🔻دکتر کاوه احمدی مدیر کل روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان همزمان با گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی، برترین روابط عمومی های ادارات کل ورزش و جوانان سراسر کشور را معرفی کرد .

🔻، دکتر کاوه احمدی ضمن قدردانی از تلاش های تمامی مدیران و کارشناسان فعال در عرصه روابط عمومی بیان کرد: همکاران ما در ادارات کل ورزش و جوانان سراسر کشور نقش مهمی در معرفی دستاوردهای دو حوزه ورزش وجوانان دارند که منجر به امید آفرینی و نشاط اجتماعی می شود .

🔻مدیر کل روابط عمومی و اطلاع رسانی ادامه داد : استان خراسان جنوبی در حوزه خبر ، اطلاع رسانی و فضای مجازی “عنوان برتر کشور” را به خود اختصاص داد.