کریمی فرماندار در جلسه تجلیل از روابط عمومی های دستگاه های اجرایی شهرستان قائنات، بیان داشت: روابط عمومی ها زبان مردم هستند و عاشقانه، متعهدانه و خستگی ناپذیر در راه آگاه بخشی تلاش می کنند.
🔹فرماندار در ادامه، با تأکید براینکه تقویت اعتماد در جامعه و مردم، مهمترین رسالت روابط عمومی هاست؛ اظهار داشت: لازمه موفقیت، داشتن علم، دانش، تجربه و جسارت و در کنار آن ویژگی هایی من جمله: سرعت، دقت و صحت بایستی مدنظر قرار گیرد.
🔹رییس ستاد انتخابات شهرستان قائنات، گفت: مهمترین نیاز امروز کشور تولید و پمپاژ امید و سرمایه اجتماعی است. لذا در آستانه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا هستیم. در شرایطی که دشمنان تمام تلاش شان، کاهش مشارکت مردم در انتخابات است که در این راستا روابط عمومی ها قدرت جریان سازی در افکار عمومی و افزایش اعتماد اجتماعی و مشارکت حداکثری در انتخابات ۱۴۰۰ را دارند.