رهبر معظم انقلاب:
🔸️رزمایش بزرگی در کشور برای کمک به فقرا به وجود بیاید.