🔹استاندار خراسان جنوبی گفت: در قالب مدیریت بومی و محلی، مشکلات مرغداری های استان را رفع می کنیم.
ملانوری با بیان این مطلب در جلسه بررسی مسایل و مشکلات مرغداری های استان خاطرنشان کرد: برخی از مشکلات مربوط به ضعف قانون است که نیاز به اصلاح دارد.
🔹وی ادامه داد: با توجه به تفاوت موقعیت های مناطق مختلف، و نسخه واحد قوانین اجرای آن با شدت و ضعف هایی همراه است.
🔹استاندار تصریح نمود: با عنایت به وجود چنین نواقصی در همان جلسات نخستین بدو ورود به استان به این موضوع اشاره کردم که برای حل مشکلات استان باید به دنبال راهکارهایی در قالب مدیریت بومی و دولت محلی باشیم.
🔹ملانوری تأکید کرد: در قالب این نوع مدیریت، به نمایندگی از دولت، قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل ها را با شرایط استان تطبیق می دهیم تا کارها انجام شود.
🔹وی متذکر شد: فلسفه حضور فرمانداران و بخشداران در مناطق مختلف همین است که شرایط به شکل محلی مدیریت شود.
🔹استاندار با مرور مسایل مطرح شده، گفت: این موارد در جلسات کارشناسی با حضور مدیران دستگاه های متولی نقد و بررسی می شود.
🔹ملانوری، مرغداری را به عنوان یکی از صنایع بزرگ استان برشمرد و اظهار داشت: با توجه به نقش این صنعت در اقتصاد استان، رفع مشکلات مرغداری ها در اولویت برنامه ها دیده شده است.
🔹وی ضمن تشکر از همراهی مرغداران در مدیریت بازار مرغ استان در ایام نوروز به جایگاه این صنعت در اقتصاد خراسان جنوبی تأکید کرد و برای رفع مشکلات شان در چارچوب قانون قول مساعد داد.