#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

بیش از ۱۰ سال از تصویب طرح جامع مدیریت پسماند در خراسان جنوبی می‌گذرد اما همچنان این طرح در برخی از شهرستان های استان ایرادات جزئی دارد که باید رفع شود.

 

حاتمی مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در کارگروه مدیریت پسماند گفت: طبق قانون تا شعاع ۵۰ کیلومتر همه روستا‌های اطراف شهر‌ها در یک محل زباله هایشان را تجمیع می کنند و مکان‌های محل دفن پسماند‌ها در شهر‌ها و روستا‌ها طی بازدید‌های انجام شده تعیین و در مرحله اجرایی قرار دارند.

او در خصوص طرح جامع مدیریت پسماند نهبندان و شوسف نیز گفت: این طرح از سال ۱۳۹۹ در استان به تصویب رسیده و بعد از رفع ایرادات جزئی امروز در این کارگروه در خصوص آن تصمیم گیری شد.

حاتمی گفت: موافقت شرکت آب و منطقه‌ای برای دفع محل پسماند اخذ و مقرر شده بعد از انجام اقدامات نهایی طرح در تهران، تا ۶ ماه آینده این طرح با کمک و همت شهرداری عملیاتی شود.

عباس زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی در ادامه گفت: برای طرح دفع پسماند نهبندان ضروری است تا اولویت بندی شود و مکان مناسب با مشورت کارشناسان و دستگاه‌های مرتبط در نظر گرفته شود.