#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

میزان رعایت فاصله گذاری اجتماعی در خراسان جنوبی ۳۹درصد اعلام شد.

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در خراسان جنوبی گفت: بر اساس آمار هفته منتهی به ۲۳خرداد میزان رعایت فاصله گذاری اجتماعی در خراسان جنوبی ۳۹.۲درصد اعلام شد.

 

شریف زاده افزود:این آمار در کشور در این مدت ۳۶.۵۷درصد بوده است.

 

وی گفت:همچنین میزان استفاده از ماسک در استان ۳۳ درصد بوده که این میزان در کشور ۳۱ درصد اعلام شده است.