#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

دکتر عثمانی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان درمیان گفت مردم با رعابت فاصله گذاری اجتماعی و عدم تجمعات تا اطلاع ثانوی حذف مسافرت های غیر ضروری می توانند با همیاری و مشارکت خود جلوی  اوج گیری بیماری کرونا را در این شهرستان بگیرند وی افزود  در صورت مشاهده علامت های ابتلا کرونا به مراکز درمانی شهرستان مراجعه کنند.