با صدور ۱۶ مجوز تشکیل تعاونی بانوان توسط اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی رشد ۱۳۷ درصدی فرصت شغلی در تعاونی های بانوان در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ ایجاد شد.

فرصت های شغلی ایجاد شده در تعاونی های بانوان در سال ۹۸ به ۳۶۶ نفر رسید این در حالیست که این میزان در سال ۹۷، ۱۵۴ نفر بود.

مدیر کل دفتر بانوان و خانواده استانداری عنوان نمود : ایجاد اشتغال فرایند و مقوله‌ای فرابخشی و فراسازمانی است.

نخعی گفت: اشتغال‌زایی و تلاش برای رفع مشکل بیکاری فقط وظیفه یک سازمان یا نهاد خاص مانند تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست بلکه همه دستگاه‌ها باید در این زمنیه فعالیت و همکاری کنند.

وی افزود: ایجاد هر فرصت شغلی در جامعه حتی با اقدام فردی برای پدید آوردن تک شغل مستلزم هماهنگی های بین بخشی و تمهید شرایط متوازن در ابعاد مختلف است و در این میان اقدامات یا کارهای گروهی در قالب تعاونی ها یکی از مهمترین و قابل دسترس ترین شیوه ها محسوب می شود.

گفتنی است مشارکت ۱۹۳ نفر از بانوان در طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار و صدور ۸۵۰ مجوز مشاغل خانگی و معرفی ۶۴۸ نفر از بانوان جهت دریافت تسهیلات مشاغل خانگی از دیگر فعالیتهای اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در زمیته اشتغال در سال ۹۸ می باشد.