رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی گفت: اعتبارات استان در سال ۱۴۰۰ در بخش اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور (استانی و ملی/استانی) رشدی معادل ۹۳ درصد داشته است.

مجید پورعیسی  اظهارکرد: اعتبارات عمرانی سال ۱۴۰۰ ابلاغی به استان در مقایسه با اعتبارات ابلاغی سال ۱۳۹۹ در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی شامل (استانی، نفت، راه‌های روستایی، آب روستایی و عشایری و ۰.۲۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده) رشدی معادل ۱۱۶ درصد داشته است.

وی افزود: توزیع اعتبارات بعد از تصویب سهم اعتباری در شورای برنامه ریزی و توسعه استان توسط کمیته برنامه ریزی شهرستان‌ها و بر مبنای پروژه‌های نیمه تمام شهرستانی و نیاز شهرستان بین فصول و بخش‌های مختلف انجام می‌گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی بیان کرد: علاوه بر اعتباراتی  که از محل اعتبارات استانی به شهرستان‌ها در قالب رفع محرومیت زدایی ابلاغ و در کمیته‌های برنامه ریزی شهرستان‌ها توزیع می‌شود، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در راستای رفع محرومیت و رسیدن شهرستان‌های استان به شاخص‌های کشوری در بخش‌های مختلف اقتصادی، کشاورزی، بهداشت، آب و عمران شهری و … در کمیته‌های شهرستانی توزیع می‌شود.

پورعیسی ادامه داد: بر اساس سیاست اجرایی دولت و مسئولین اتمام پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالا در دستور کار کمیته‌های برنامه ریزی شهرستان‌ها بوده و بخش عمده‌ای از اعتبارات سال جاری در راستای تکمیل و انجام پروژه‌های نیمه تمام استان و پروژه‌های مشارکتی با نهادهای معین توزیع و هزینه می‌شود.

وی افزود: پروژه‌هایی از قبیل توسعه و بهبود حمل و نقل درون شهری، جداسازی آب شرب از فضای سبز، ایجاد و توسعه‌ شبکه دفع آب‌های سطحی، توسعه و تکمیل پارک‌ها و فضای سبز در راستای مدیریت شهری به شهرداری‌های استان ابلاغ می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی بیان کرد: برگزاری دوره‌های تخصصی برای شرکت‌های مشاور و پیمانکار، تداوم حمایت از انجمن شرکت‌های ساختمانی، تاسیساتی و راهسازی استان، پیگیری تخصیص به منظور مطالبات پیمانکاران مطابق قرار گذشته، تداوم حمایت واگذاری کارها به شرکت‌های بومی با توجه به مصوبه شورای فنی استان و بررسی پرونده‌های تشخیص صلاحیت در حداقل زمان ممکن بررسی مشکلات پیمانکاران و کارفرمایان از اقداماتی است که دنبال شده و در حال پیگیری است.