مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۷۰ میلیارد و هفت میلیون تومان کمک مردمی در قالب‌های مختلف جمع آوری شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۱ درصد رشد داشته است.

رضا سلم‌ آبادی  افزود: از این میزان کمک جمع‌آوری شده سه میلیارد و ۸۶۲ میلیون تومان سهم صدقات بوده که با رشد ۱۱ درصدی، چهار درصد کل درآمد را تشکیل می‌دهد.

وی با بیان اینکه در بخش ایتام و محسنین نیز ۱۷ میلیارد و ۹۴۸ میلیون تومان کمک جمع‌آوری شده است افزود: اکنون هفت هزارو ۶۴۷ فرزند یتیم و محسنین تحت پوشش امداد خراسان جنوبی هستند که از سوی ۳۰ هزار و ۱۶۴ حامی حمایت می‌شوند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی یادآور شد: در بحث زکات نیز از ابتدای امسال چهار میلیارد و ۴۹ میلیون تومان کمک جمع آوری شده که با رشد ۴۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه است.

وی با اشاره به جمع آوری ۱۷ میلیارد و ۷۴۳ میلیون تومان کمک‌های مبتنی بر نیاز مددجویان گفت: این کمک‌ها نیز از رشد ۶۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار است.

سلم آبادی اضافه کرد: سهم مراکز نیکوکاری در جمع آوری کمک‌های مردمی نیز از ابتدای امسال تاکنون ۲۷ میلیارد و ۴۰۴ میلیون تومان بوده که این رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۵ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه سرانه کمک ماهانه هر خانوار در استان ۲۴۰ هزار تومان و هر نفر ۷۰ هزار تومان است تصریح کرد: کمک‌های جمع آوری شده در سرفصل‌های مختلف اشتغال، معیشت، ازدواج، مسکن، تحصیل و سایر نیازمندهای جامعه هدف این نهاد هزینه می‌شود.