دیشب همزمان با شب نوزدهم ماه مبارک رمضان ۱۱۷ نفر در دو پایگاه فعال انتقال خون استان موفق به اهدای خون شدند که در مقایسه با پارسال رشد دو برابری دارد.

 مدیر کل انتقال خون استان با اشاره به فعال بودن دو مرکز اهدای خون در سطح رشد ۲ برابری اهدای خون در شب ۱۹ ماه رمضاناستان گفت: در مرکز اهدای خون بیرجند شب گذشته ۱۲۷ نفر برای اهدای خون مراجعه کرده اند که از این تعداد ۱۱۸ نفر مرد و ۹ نفر زن بوده اند.
میری مقدم افزود: از ۱۲۷ نفر، ۱۰۴ نفر حائز شرایط اهدای خون بودند که از این تعداد ۱۰۱ نفر مرد و ۳ نفر زن بوده اند.
وی بیان کرد: دیشب همزمان با شب نوزدهم ماه مبارک رمضان ۱۳ نفر در پایگاه انتقال خون طبس نیز موفق به اهدای خون شده اند.