مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون سرمایه‌گذاری خارجی وارده به استان از ۸۶.۸ میلیون دلار به ۹۷.۳ میلیون دلار افزایش یافته که رشد ۱۲ درصدی دارد.

مرتضی ذاکریان به تشریح عملکرد دولت سیزدهم در حوزه سرمایه گذاری خارجی در استان پرداخت و افزود: این میزان سرمایه به صورت نقدی و غیرنقدی در ۹ پروژه سرمایه‌گذاری شده است.

وی بیان کرد: میزان سرمایه گذاری مصوب استان در ابتدای دولت سیزدهم ۹۹۱ میلیون دلار بوده که اکنون هزار و ۲۷۲ میلیون دلار افزایش یافته که رشد ۲۸.۳ درصدی دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه پروژه‌های دارای مجوز سرمایه‌گذاری از ۱۳ پروژه در ابتدای دولت سیزدهم به ۲۸ پروژه اکنون رسیده است، گفت: در زمینه پروژه‌های دارای مجوز سرمایه گذاری خارجی رشد ۱۱۵ درصد داشته‌ایم.

ذاکریان از بهره‌برداری از ۶ پروژه سرمایه‌گذاری خاری در خراسان جنوبی به همت دولت سیزدهم و رشد ۳۳ درصدی نسبت به ابتدای دولت خبرداد و گفت: اکنون ۱۶ پروژه سرمایه‌گذاری خارجی در استان فعال است.

وی ادامه داد: بسته پیشنهادی تشویق و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ویژه اتباع کشور افغانستان ارائه شده است.

ذاکریان با بیان اینکه ۶ فرصت سرمایه‌گذاری در بانک اطلاعات فرصت سرمایه‌گذاری اولویت دار کشور ثبت شد، بیان کرد: همچنین ۱۰ طرح سرمایه گذاری دارای مطالعات امکان سنجی به سازمان سرمایه‌گذاری ایران ارسال شده است.