🔸لطفی کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: مطابق با الگوی نقشه‌ها، داده‌ها و تصاویر ماهواره‌ای هواشناسی از امروز به تدریج افزایش ابر در منطقه پیش بینی می‌شود.

🔸او افزود: از شنبه تا اواسط هفته آینده علاوه بر افزایش متناوب ابر در برخی نقاط، وقوع بارش باران و برف در نقاط مرتفع و در گذرگاه‌های کوهستانی تشکیل مه پیش بینی می‌شود.

🔸لطفی گفت: به لحاظ دمایی نیز تا یکشنبه روند تغیرات دما افزایشی است و از سرما و یخبندان شبانه کاسته می‌شود.

🔸کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی اظهار کرد: صبح امروز بیرجند با ۸ درجه زیر صفر سردترین مرکز کشور بوده است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور