حسین خسروی نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی در ادامه پیگیری بخش درمان استان و به ویژه حوزه انتخابیه روز گذشته با دکتر تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی دیدار و در خصوص گفتگو کرد.
خسروی با اشاره به مصوبات و درخواست در این جلسه عنوان کرد:یکی از درخواست ها بحث نبود بیمارستان و مرکز در مانی در شمال شهر بیرجند بود که در این دیدارمعاون وزیر بهداشت قول داد با توجه به اینکه بیمارستان شمال شهر بیرجند از طرف خیرین در دستور است،در صورتی که ۴۰ درصد آن توسط خیرین ساخته شود وزارت بهداشت ۶۰ صدر باقی مانده و تجهیزات کامل را انجام دهد.
نماینده مردم بیرجند،درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: یکی دیگر از موضوعات مطرح شده کمبود نیروی انسانی در بیمارستان های استان و خصوص در بیمارستان ها مرکز استان بود، که دکتر تقوی نژاد قول دادند در اولین فرصت جذب و استخدام در دانشگاه علوم پزشکی سهیه قابل توجهی به دانشگاه علوم پزشکی اختصاص دهند.
به گفته وی،تخصیص اعتبار به میزان ۱۵۰ میلیارد ریال بابت آزمایشگاه ویروس شناسی و تجهیزات و ملزومات مورد نیاز این آزمایشگاه و همچنین تخصیص اعتبار جهت تکمیل همرا سرای بیمار در مرکز استان از دیگر درخواست بود که معاون وزیر بهداشت قول دادند این دو موضوع در اولویت کمیته تخصیص اعتبار قرار گیرد.
نماینده مردم بیرجند ،درمیان و خوسف با اشاره به وسعت استان،کم برخورداری از زیرساخت های مناسب، و بالا بودن آمار تصادفات افزود: خواسته ما تامین ۱۰ دستگاه آمبولانس به منظور ترمیم قسمتی از یگان های امدادی شهرستان بیرجند،درمیان و خوسف بود که مقرر شد از محل خرید های در حال انجام با هماهنگی سازمان آوژانس کشور تعدادی از آمبولانس ها به موضوع اختصاص یابد.
پرداخت کارانه، تجهیزات و موقات و هزینه های بیمارستان های بیرجند و درمیان از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود که دکتر تقوی نژاد دستور بررسی و اقدام لازم را دادند
خسروی با اشاره به اینکه شهرستان خوسف تنها شهرستان بدون بیمارستان در استان خراسان جنوبی می باشد،و پروژه بیمارستان ۳۲ تخت خوابی خوسف از ۱۰ سال پیش کلید خورده و پس از چندین مرحله توقف اکنون با ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی نیاز مند اعتبار ویژه است افزود:معاون وزیر بهداشت قول دادند این موضوع در کمیسیون بودجه پیگیری در خصوص تامین اعتبار اقدام شود.