🔹اثر بخش ترین راه پیشرفت پزشکی شهرستان طبس ارتقای سطح دانشکده پرستاری به دانشگاه علوم پزشکی است
🔹 معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس در دیدار با پزشکان متخصص شهرستان با تشکر از زحمات و خدمات صادقانه آنان ، اثر بخش ترین راه پیشرفت پزشکی شهرستان را ارتقای دانشکده پرستاری به دانشگاه علوم پزشکی دانست.
فلاحی در این دیدار با اشاره به حواشی و مسائل مطرح شده در خصوص پزشکان و کادر بهداشت و درمان شهرستان گفت: قدردان زحمات وخدمات ارزنده شما به ویژه در روزهای سخت کرونایی هستیم و به همین جهت از طرف خود و مردم عزیز از همه شما تشکر و از طرف کسانی که موجبات رنجش خاطر شما را فراهم کرده اند عذرخواهی میکنم.
🔹وی افزود ؛ در جلسه ای نبوده است که از پزشکان یادی نکرده باشم ،چرا که قلبا به زحمات آنان آگاهم و آنرا با یک جنگ تمام عیار مقایسه کرده ام که سربازان آن فقط نخبگان جامعه ما هستند.