مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی از راه اندازی ۱۱ دستگاه فرستنده دیجیتال تلویزیونی در بخش دُرُح شهرستان سربیشه در صورت تامین زیرساخت های مورد نیاز خبر داد.

مدیرکل صدا و سیمای استان درجلسه برنامه ریزی و هماهنگی تامین زیرساخت های فرستنده های دیجیتال شهرستان سربیشه با اشاره به مرزی بودن بخش دُرُح گفت: در صورت تامین زیرساخت های مورد نیاز در این بخش مرزی، ۱۱ دستگاه فرستنده دیجیتالی تلویزیونی نصب و راه اندازی می شود.

آینه دار افزود: با توجه به آماده بودن فرستنده دیجیتال تلویزیونی در روستای ماخونیک شهرستان سربیشه، این فرستنده تا عید فطر راه اندازی می شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان هم گفت: این نهاد برای اولین بار در کشور در اجرای زیرساخت های مورد نیاز فرستنده های دیجیتال در روستاهای محروم همکاری می کند و به همین منظور ۲۵۰ میلیون تومان در این خصوص اختصاص یافته است.

محمدی فرماندار شهرستان سربیشه هم با قدردانی از فعالیت های صدا و سیمای استان در مناطق مرزی از آمادگی فرمانداری شهرستان برای اجرای طرح های فرستنده های تلویزیونی خبر داد و برای تسریع در انجام زیرساخت ها قول مساعد داد.