سردار زهرایی گفت: در حال حاضر ۱۱۰ قرارگاه جهادی خوب و شاخص در کشور راه اندازی شده است.

، سردار محمد زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح قرارگاه جهادی در شهرستان فردوس، اظهار کرد: یکی از برنامه های بسیج سازندگی در گام دوم، بسیج همه‌ی مردم است.

وی افزود: منظور بسیج همه‌ی مردم توسط کار قرارگاهی و ظرفیت سازی است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور بیان کرد: ما اگر بر اساس بودجه ها بخواهیم کار کنیم سالیان سال طول می‌کشد تا محرومیت ها از مناطق روستایی، شهری و حاشیه شهرها رفع شود.

سردار زهرایی عنوان کرد: باید با کار جهادی، حرکت جهادی، گفتمان جهادی و هم افزایی و تجمیع همه ظرفیت‌ها اینکار را انجام داد.

وی اظهار کرد: در این راستا در سراسر کشور قرارگاه‌های جهادی تعریف شد و در حال حاضر ۱۱۰ قرارگاه خوب و شاخص در کشور راه اندازی شده است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور گفت: اگرچه برخی قرارگاه های جهادی از جمله قرارگاه جهادی شهرستان فردوس تجهیز نشده که از سمت ما باید اتفاق بیفتد اما این قرارگاه ها کار انسجام بخشی بین گروه های جهادی، آسیب شناسی، تهیه برنامه های عملیاتی محرومیت زدایی با نگاه کمک به دولت و استفاده از ظرفیت خیرین و مردم پایگی در برنامه دارند و ان شاءالله کار را به سرانجام می‌رساند.

سردار زهرایی با بیان اینکه ما نیز به وظایف خود عمل میکنیم، افزود: این قرارگاه‌ها تسری پیدا می‌کند که ان شاءالله هیچ منطقه جغرافیایی در ایران اسلامی خالی از کار جهادی نباشد.

وی عنوان کرد: همراه مردم هستیم تا اولویت هایی که در محلات و حاشیه شهرها تعریف کردیم را پیگیری و برطرف کنیم.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور گفت: فردوس خاستگاه گفتمان جهادی و گفتمان سازی حرکت جهادی است و مقام معظم رهبری در سال ۱۳۴۷ این را تبیین کردند.

سردار زهرایی با بیان این‌که عاقبت بخیری در مسیر جهادی است، گفت: فقط همت و اراده می‌خواهد که همه در کنار هم برای کار جهادی قرار بگیریم.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور