🔸 کاظمی قمی #مشاور_رئیس_جمهور در امور #افغانستان در بازدید از پایانه مرزی یزدان از آغاز به کار گمرک رسمی #یزدان در ۲ یا ۳ ماه آینده خبر داد.

صبح امروز دکتر کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان بهمراه موهبتی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی ،موسوی سرپرست فرمانداری زیرکوه و هیئتی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های کشور، امور خارجه،اقتصادی و دارایی، صمت، راه و شهرسازی،جهاد کشاورزی و شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی از پایانه مرزی یزدان با هدف بررسی شرایط این پایانه مرزی بازدید بعمل آوردند.