استاندار خراسان جنوبی بر راه اندازی بخش جراحی کودکان در بیمارستان رازی بیرجند تأکید کرد.

 

قناعت در جلسه دیدار مدیرعامل مؤسسه محکم گفت : با فعال شدن بخش کودکان و حضور متخصصان جراحی کودکان به همت مؤسسه محکم ، بخش زیادی از مشکلات استان را در این زمینه مرتفع می سازد و خانواده ها دیگر برای درمان کودکان خود دغدغه و نگرانی نخواهند داشت.

وی افزود : با فعال شدن خدمات درمانی ویژه کودکان در بیمارستان رازی و فراهم شدن این زیرساخت مهم در استان، این امکان فراهم می شود که بتوانیم به عنوان معین استان های همجوار اقدام کنیم.

استاندار کوتاه شدن مسیر و کاهش هزینه‌های درمان را از مهمترین پیامدهای راه اندازی این بخش برشمرد و اظهار داشت: کوتاه شدن سطح دسترسی به حوزه های درمانی، اصلی ترین مطالبه خانواده هایی است که فرد بیماری در منزل دارند.

دستور استاندار برای راه اندازی همراه سرای بیمار در بیرجند

قناعت کمبود همراه سرای بیمار را از دغدغه های استان عنوان کرد و گفت: به جهت کمبود مراکز اسکان، افرادی که بیماران خود را برای درمان از دیگر نقاط به مرکز استان می آورند، بناچار در همان حیاط بیمارستان یا در پیاده روی خیابان ها فرش پهن می کنند و شرایط سختی را متحمل می شوند.

وی دانشگاه علوم پزشکی و دیگر متولیان را مکلف نمود با بررسی شرایط، درخصوص راه اندازی همراه سرای بیمار با استفاده از ظرفیت های موجود، راهکار مثبتی ارائه نمایند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور