#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

اتحادیه فرهنگی نئوارت گالری رم ایتالیا Neoartgallery cultural union به همراه نمایشگاه‌های رومانیا Romagna Fiere Forli , در شهر فورلی ایتالیا یورو اکسپو آرت EuroExpoArt را تشکیل داده‌اند که در روزهای۴،۵،۶ مارچ ۲۰۲۲ (۱۳،۱۴،۱۵ اسفند ۱۴۰۰) در شهر فورلی ایتالیا برگزار خواهد شد.
پذیرش آثار ازتمام ملیت هاوکشورها بوده و ازایران اثری از شیدازرغان با عنوان شب بلند به این نمایشگاه راه پیدا کرده است
آثار شرکت داده شده در یورواکسپو آرت از طرف بازدیدکنندگان نمایشگاه امتیاز دهی و ۳۰ اثر برتر وارد بخش مسابقه می‌شوند.  در مرحله بعد آثار انتخاب شده از طرف هیات داوران نمایشگاه‌های رومانیا بررسی و سه اثر موفق به دریافت جایزه خواهند بود.