🔸 راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر سربیشه

#روز_قدس
#طوفان_الاحرار
#فلسطین