این روزها در برخی دستگاه های اجرایی و شهرداری های استان به وضوح درک می کنی مدیر مالی و… با فلان پیمانکار زد و بند دارد ،فلانی را اذیت می کند تا حذف کند چون نمی تواند رانت کند با فلانی ، می بینی که اداراتی هستند با نظر مدیر کل معزز و بازی های معاونت مالی عملا چرخه مالی و برون سپاری به صورت رانتی واگذار می شود در این میان و دراین تعداد ادارات می بینی بازرسی با همین تیم است ،حراست چشم ها را می بندد و مدیر کل معزز و بالاترین فرد اجرایی هم چون دچار حاشیه نشود در سکوت مرگبار قراردارد و باز در این میان ناظران دیگر ذیحسابان نیز فقط مدارک ارایه شده را بررسی می کنند مدارکی در خیلی مواقع از دل همین رانت و رانت بازهایی درست می شود . اینجاست که عملا در این برهه حساس مدیران نالایق میانی بخصوص تیشه به ریشه اعتماد عمومی می زنند و در میان باز عملکرد دولت زیر سوال می رود و عده ای هنوز ادامه می هند و مردم بازیچه آنان هستند

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور