#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

 

🔹نخعی نماینده مردم نهبندان و سربیشه به مدت یک سال رئیس مجمع نمایندگان استان شد.

🔹در جلسه اخیر نمایندگان استان پس از اجماع نمایندگان، نخعی به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان به مدت یک سال انتخاب شد.

🔹در یک سال گذشته حجت الاسلام نصیرایی نماینده مردم فردوس، طبس، بشرویه و سرایان ریاست مجمع نمایندگان استان را بر عهده داشت.