#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: ذی‌حسابان به عنوان امین هر دستگاه در کنار مدیران می‌توانند در جهت پیشبرد اهداف به آنها کمک کنند.
مرتضی ذاکریان در نشست تخصصی با ذی‌حسابان و معاونین ذیحساب دستگاه های اجرایی استان با بیان اینکه مهم‌ترین سند مالی دولت‌ها قانون بودجه سالانه است، اظهار کرد: قانون بودجه مشتمل بر اهداف و مأموریت‌ها و وظایف کلیه وزارتخانه ها، سازمان و دستگاه های اجرایی بوده و همچنین سمت و سوی توسعه آینده کشور را مشخص می‌کند.
وی با اشاره به اینکه نظارت بر سند بودجه یکی از مهم‌ترین و اثر بخش ترین نظارت‌ها است، اظهار داشت: درصورتی‌که نظارت بر اجرای بودجه به شیوه درست و صحیح و به موقع انجام شود و اعتبارات در مسیر قانونی هزینه شود نتایج مورد انتظار و مطلوب را به دنبال خواهد داشت اما در صورتی که قصور و کوتاهی در این مسیر حادث شود نباید انتظار نتایج اثر بخش را داشته باشیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: اصل ۵۳ قانون اساسی مقرر می دارد کلیه دریافت‌ها در حساب های خزانه داری کل متمرکز و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب در قانون انجام می شود که این اصل بیانگر نقش و اهمیت نظارت و کنترل بر منابع و مصارف بودجه کل کشور است.
وی ادامه داد: در همین راستا ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی که از قوانین پایه در کشور است اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی از نظر انطباق پرداخت ها با قوانین و مقررات را بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داده است.
ذاکریان بیان داشت: برای نظارت موثر بر اجرای بودجه، قانون گذار در ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی شأن نزول ذی‌حساب را اعلام کرده که این افراد صیانت از بیت‌المال را در دستگاه‌های اجرایی به عهده دارند .
وی بیان کرد: ذیحسابان به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی های لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی منصوب می شوند.
وی تصریح کرد: بنابراین روشن است قانون گذار جایگاه ویژه ای برای امر نظارت از طریق ذی خسابان که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب می گردند قائل است.
ذاکریان با تاکید بر اینکه نظارت ذی‌حساب یک نظارت درون دولت است که یکی از مؤثر ترین نظارت‌ها است، بیان داشت: در این نوع نظارت قبل از این که منابع بودجه به انحراف برود و پرونده تخلفی تشکیل شود ذی‌حسابان از اتفاقات سو پیشگیری می‌کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه کم توجهی و یا نبود این نوع نظارت منجر به حیف و میل و تضییع بیت‌المال می‌شود، تصریح کرد: ذی‌حسابان می‌توانند مشاوران امین مدیران دستگاه‌های اجرایی باشند.
وی اضافه کرد: ذی‌حسابان افرادی آگاه به وظایف، پاکدست و مسلط به قوانین و مقررات هستند که به جهت حضور و شناخت دستگاه های اجرایی ذیربط می‌توانند به عنوان امین و مشاور مدیران عمل کنند.
ذاکریان افزود: هرچه چتر نظارت ذی‌حسابان در دستگاه‌های اجرایی گسترده تر شود اهداف قانون گذار در اجرای بودجه و همچنین صیانت از بیت‌المال موثر تر و دقیق‌تر صورت خواهد گرفت.