🔹امام جمعه طبس با بیان اینکه خفت و ذلت تنها دستاورد آمریکا در عملیات پنجه عقاب بود، گفت: ایستادگی، دین، ایمان، معرفت و بصیرت ملت ایران اسلامی، نظام سلطه را به چالش کشید.
؛ حجت الاسلام محمدرضا محمدی،  در مراسم بزرگداشت واقعه طبس در مسجد شکر صحرای طبس، اظهار کرد: امام راحل فرمودند انقلاب اسلامی انفجار نور بود و این انقلاب چالش‌هایی برای نظام سلطه ایجاد کرد.
وی ادامه داد: استکبار در مسیر حرکت انقلاب موانعی چون جنگ تحمیلی، جنگ‌های فرهنگی، اقتصادی و ترکیبی و کودتاها را در دستور کار قرار دادند.
🔹امام جمعه طبس گفت: استکبار چالش‌ها و مشکلاتی برای نظام اسلامی ایجاد کرد، اما به قول سردار دلها، ملت ایران از بحران‌ها فرصت ساخت.
🔹حجت الاسلام محمدی با بیان اینکه ملت ایران از گردنه‌های صعب العبوری که علیه نظام اسلامی بود محاظفت کردند، افزود: مهمترین علت این ایستادگی، دین، ایمان، معرفت و بصیرت ملت بود که نظام سلطه را به چالش کشید.
🔹وی با بیان اینکه نظام اسلامی مایه یأس استکبار و امید مستضعفان جهان شده، یادآور شد: عملیات پنجه عقاب در صحرای طبس نیز موجبات خفت و ذلت آمریکا را به بار آورد.
🔹حجت الاسلام محمدی ادامه داد: با قدرت ایران گزینه نظامی آمریکا به چالش کشیده شد و دلیل عزت و شرافت امروز ایران، وجود رهبر ایران، مردم نجیب و صبور و ولایت‌پذیر است.
🔹وی تأکید کرد: مردم قدردان قدرت ایران و امیدی که انقلاب به وجود آورد هستند و تاریخ‌هایی مانند امروز مایه قدرت ملت ایران است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور