#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی گفت: با کاهش بارندگی‌ها طی امسال، وضعیت ذخایر سدهای خراسان جنوبی ایده‌آل نیست و حجم آب، ۴۸ درصد نسبت به دو سال گذشته کاهش داشته است.

سعید سروری  اظهار کرد: اکنون سد حاجی آباد زیرکوه ۰.۸۲ میلیون متر مکعب، سد اسدیه (رزه) شهرستان درمیان ۷.۳۲ میلیون مترمکعب،  سد شهید پارسا سرایان ۱.۳۵ میلیون متر مکعب، سد فرخی قاین ۲.۹۷ میلیون متر مکعب، سد دره بید طبس ۰.۲۵ میلیون متر مکعب، سد کریت طبس ۰.۳۷ میلیون متر مکعب، سد نهرین طبس ۱.۶۱ میلیون متر مکعب آب دارد.

وی تصریح کرد: آب موجود در سدهای استان تنها ۲۵ درصد از ظرفیت کل سدها را شامل می‌شود که ۴۸ درصد نسبت به دو سال گذشته کاهش داشته است.

سروری افزود: حجم آب موجود در سدهای مخزنی خراسان جنوبی تا ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴.۷ میلیون مترمکعب رسید.

وی بیان کرد: در بازه زمانی مشابه سال ۹۹ ، حجم آب سدهای استان ۲۸.۷ میلیون متر مکعب معادل ۴۹ درصد از ظرفیت سدهای استان بود.