🔹استاندار خراسان جنوبی با جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دیدار کرد.
این دیدار با هدف پیگیری مطالبات استان، ارائه گزارشی از اقدامات و برنامه های توسعه ای در خراسان‌جنوبی و جذب اعتبارات برای تکمیل پروژه های عمرانی و اقتصادی انجام شده است.
🔹دعوت رسمی از دکتر جهانگیری برای سفر به استان نیز از دیگر برنامه های این دیدار است.