🔹استاندار خراسان‌جنوبی و نماینده مردم شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با معاون پارلمانی رئیس جمهور دیدار کردند.
؛ این دیدار در بدو ورود دکتر حسینی به استان خراسان جنوبی انجام شد.
🔹این دیدار که با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و جمعی از مدیران ستادی همراه بود، به بحث و تبادل نظر پیرامون مسایل استان و کشور گذشت.
🔹سیاست های حمایتی و توسعه ای دولت سیزدهم از مباحث مطرح شده در این نشست بود.
🔹شایان ذکر است؛ دکتر حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، سخنران ویژه راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه در بیرجند می باشد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور