🔸در این دیدار موضوعات مختلفی همچون احداث واحد تولیدی جایگزین شرکت پنبه نسوز نهبندان، احداث نیروگاه بادی ۵۰ مگاواتی توسط شستا در شهرستان نهبندان، احداث نیروگاه بادی در بخش درح شهرستان سربیشه، تاسیس شعبه تامین اجتماعی مستقل در شهرستان سربیشه، تسریع در تکمیل ساختمان اداری اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نهبندان و تکمیل نیازهای عملیاتی ادارات شهرستان‌های حوزه انتخابیه مطرح، بررسی و پیگیری شد.

🔸همچنین اجرای مصوبات سفر سال گذشته تیم اقتصادی وزارت کار به استان مورد پیگیری قرار گرفت.