#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

دکتر مهدی زاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکب بیرجند از اجرای فاز دوم واکسیناسیون کرونا در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: ۷۵ دز مربوط به پارت اول واکسیناسیون کرونا بود که امروز یکشنبه ۹۹/۱۲/۱۷ در بیست و دومین روز از اجرای فاز اول واکسیناسیون کرونا که در شهرستان های بیرجند، طبس، فردوس و قاین اجرا شده بود، انجام می شود.
معاون بهداشتی دانشگاه در خصوص اجرای واکسیناسیون برای گروه های جدید گفت: در اجرای فاز دوم واکسیناسیون ۲۶۰ دز به پرسنل شاغل در بخش های درمانی اعم از اورژانس و سایر بخش های درگیر با کرونا در بیمارستان ها انجام می شود، ۱۲۶ نفر از پرسنل بهداشت اعم از پزشک، پرستار و نمونه گیر مراکز بهداشتی ۱۶ ساعته، ۲۶ نفر از کارکنان آرامستان های کل استان، ۴۵ دز سهمیه جامعه ایثارگران و ۱۸۳ نفر از سالمندانی که دارای بیماری زمینه ای هستند با توجه به دستورالعمل وزارت بهداشت که دیروز اعلام شده در سراسر است