#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🎥وزیر بهداشت: #کرونا یکی از خطرناکترین و ناشناخته ترین ویروس هایی است که تاکنون ظهور پیدا کرده است.

🔹استفاده از ماسک یکی از ارزنده ترین فاکتورهای پیشگیری از این بیماری اس