#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی با بیان اینکه با توجه به وضعیت جمعیت کشور و نگرانی از پیری جمعیت، امسال بیستم اردیبهشت ماه مصادف با چهارمین روز از هفته سلامت به عنوان نقش مردم مسئولین و سمن ها در ارتقاء سلامت خانواده و جوانی جمعیت نامگذاری شده است گفت: در بررسی وضعیت باروری و جمعیت در هر جامعه شاخص های متعددی وجود دارد که یکی از مهمترین شاخص ها نرخ باروری کلی می باشد. این شاخص نشان دهنده تعداد فرزندانی است که یک خانم در طول دوران بارداری خود به دنیا می اورد.
به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه، دکتر نرجس مصطفوی در این خصوص افزود: برای جایگزینی صحیح جمعیت درهر جامعه ای لازم است، این شاخص حداقل ۲.۱ باشد، به این معنی که بطورمیانگین هرخانم در طول دوران بارداری خود باید بیش از دو فرزند داشته باشد.

وی تصریح کرد: طبق آمارهای جهانی در سال ۲۰۱۷ جمهوری اسلامی ایران از نظر جمعیت سومین کشور منطقه بین ۲۶ کشور و بعد از پاکستان و مصر بوده است اما در همین سال ایران در شاخص نرخ باروری کلی رتبه ۲۵ را در بین این ۲۶ کشور داشته است.
مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس مرکز بهداشت استان خاطرنشان کرد: بررسی شاخص باروری در جهان، آسیا و ایران نشان می دهد که از سال ۱۹۹۰ این شاخص در کل دنیا در حال افت بوده است ولی شیب تندتر کاهش آن در ایران قابل توجه می باشد.
دکتر مصطفوی با اعلام اینکه نرخ باروری کلی که در دهه ۶۰ در ایران ۶.۸ بوده است متاسفانه در سال ۹۹ به حدود ۱.۷ رسیده است. گفت: این شاخص بر اساس امارهای سامانه بهداشت در خراسان جنوبی در سال ۹۹ حدود ۲.۴ بوده که اگرچه فعلا بالاتراز حد جایگزینی می باشد ولی شیب کاهش ان در سالهای اخیر بسیار چشمگیر بوده است.
وی تصریح کرد: در بین شهرستان های استان شهرستان های فردوس بشرویه و سرایان دارای کمترین شاخص باروری کلی و کمتر از حد جایگزینی بوده و شهرستان های خوسف طبس و قاین نیز در مرز جایگزینی می باشند.
مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه، اظهار داشت: مجموعه آمار فوق الذکر نشان از تغییرات جمعیتی و کاهش رشد جمعیت کشورعزیزمان ایران دارد تا جایی که نگرانی از پیری جمعیت و کاهش موالید از دغدغه های بسیار مهم مقام معظم رهبری انقلاب در سالهای اخیر بوده است. که به دنبال آن در دانشگاه های علوم پزشکی کشور و بیرجند فعالیت هایی شروع شد.
دکتر مصطفوی با بیان اینکه عمده این فعالیت ها بر دو محور آموزش به خانواده ها و ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت برای به دنیا آمدن فرزندان سالم استور است افزود: این خدمات قبل از ازدواج زوجین و از زمان آموزش های هنگام ازدواج شروع می گردد و بعد از ازدواج نیز نکاتی در رابطه با باروری سالم، بهترین زمان فرزندآوری آموزش داده می شود و زمانی که زوجین برای فرزند آوری اعلام آمادگی می کردند، با تشکیل پرونده های پیش از بارداری، مراقبت های در زمینه bmi، سابقه بیماریهای مزمن، واگیر و غیر واگیر، سابقه تلقیح واکسیناسیون، مکمل های مورد نیاز در خدمت مادران و خانواده ها قرار می دادند
وی ادامه داد: زمانی که مادران باردار می شدند با ارائه ۸ نوبت مراقبت از این مادران حمایت می کردند و در پایان دوره بارداری با سه نوبت مراقبت سعی میشد مادران با داشتن فرزندانی سالم در این امر موفق باشند
مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشتی با بیان اینکه با ارائه مراقبت های کودک سالم، نوزادان و کودکان را حمایت می کردند افزود: در سال ۱۴۰۰ با ابلاغ قانون جوانی جمعیت، وظایف جدیدی از سوی وزارت بهداشت به دانشگاه های علوم پزشکی محول شد که در واقع حوزه کاری در رابطه با ارتقاء سلامت خانواده و جوانی جمعیت بر این محور استور است و دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در این زمینه فعالیت های خوبی داشته است.
دکتر مصطفوی تاکید کرد: نامگذاری یکی از روزهای هفته سلامت با نام نقش مردم مسئولین و سمن ها در ارتقای سلامت خانواده و جوانی جمعیت نیز بهانه ای برای توجه بیشتر به این مقوله می باشد.