از سوی وزیر ورزش و جوانان
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی منصوب شد:

♦️دکتر محسن قطبی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی شد

🔹در حکمی از سوی دکتر سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان، دکتر محسن قطبی به عنوان سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی منصوب شد .

🔹در بخشی از حکم دکتر سجادی آمده است ، نظر به تعهد و تخصص جنابعالی و بنا به پیشنهاد معاونت امور حقوقی ،مجلس و استانها به موجب این حکم به عنوان سر پرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی منصوب می‌شوید .

🔹امید است: با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از رهنمودها ومنویات مقام معظم رهبری با ساماندهی و بسیج منابع و امکانات ، ایجاد بستر مناسب برای خدمت رسانی صادقانه ومتناسب با شان والای مردم شریف استان و فراهم نمودن نشاط و خودباوری در خانواده بزرگ ورزشی انجام امور محوله موفق و موید باشید.

🔹محسن قطبی دارای مدرک دکترای علوم ورزشی و ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان قاینات و همچنین معاونت توسعه امور ورزش اداره‌کل خراسان جنوبی را در کارنامه دارد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور