دکتر شایسته مدیر گروه بیماری های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در خصوص بیماری کرونا گفت: دوره نهفتگی بیماری کرونا بین دو تا چهارده روز است و در اکثر موارد، علائم بالینی خفیفی ایجاد می کند که باعث انتشار بیشتر ویروس می شود.
لذا اگر با فرد کرونا مثبت در تماس بودیم، باید تا ۱۴ روز از نظر کرونا و علائم آن پایش شویم و بررسی علائم بیماری مثل تب، سرفه، تنگی نفس، علائم گوارشی و از دست دادن حس بویایی و چشایی باید حتما مد نظر قرار گیرد.