دکتر سید محمد موسوی میرزایی متخصص نورولوژی و متولد دهه شصت به عنوان هفتمین رییس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از وزیر بهداشت و درمان ابلاغ سرپرستی این دانشگاه را گرفت وی قبل به این رییس بیمارستان رازی بوده است