🔹 پس از تشکیل مجلس دوازدهم و تأیید اعتبارنامه ۴ نماینده خراسان جنوبی، « دکتر سید حسن هاشمی» نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به مدت یک سال، انتخاب شد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور