#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

آخرین اطلاعات ویروس کرونا در خراسان جنوبی
🔸دکتر دهقانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند : یک مورد مشکوک کرونا در خراسان جنوبی تایید شد.