استاندار خراسان جنوبی:
🔹دوران دفاع مقدس، برگ زرینی است بر افتخارات زنان و مردان این مرز و بوم که تا همیشه ی تاریخ از آن به عنوان سند رادمردی و عزتمندی ایرانیان یاد خواهد شد و غرور و سرافرازی و حماسه آفرینی را برای نسل‌های بعد به یادگار خواهد گذاشت.