دوبانده شدن جاده بیرجند – قاین ۴ کیلومتر دیگر پیشرفت کرد

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: ۴ کیلومتر دیگر از طرح احداث باند دوم محور بیرجند – قاین در محدوده گردنه خونیک بازگشایی و زیر بار ترافیک رفت.

 

داعی مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ۴ کیلومتر دیگر از طرح احداث باند دوم محور بیرجند – قاین در محدوده گردنه خونیک زیر بار ترافیک رفته است گفت: عملیات اجرایی این قطعه ۴ کیلومتری با اعتبار ۸۰۰ میلیارد ریال تکمیل شده که با همکاری پلیس راه و اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان بازگشایی شده است.

او افزود: طول کل محور بیرجند – قاین ۱۰۰ کیلومتر است که با احتساب این ۴ کیلومتر تاکنون ۸۸ کیلومتر از محور دوبانده و زیر بار ترافیک است.

داعی گفت: عملیات اجرایی در ۱۲ کیلومتر باقی مانده مسیر ادامه داشته و حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور