امروز در سفری به وسعت عشق همراه با مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) در خراسان جنوبی، از نزدیک بر نحوه اختصاص مسکن محرومین در این نهاد، دیدن کردیم. در این سفر، به عینه معنای خدمت و صداقت را دیدیم. می شد دید که واقعا مهم است که مسکن های اختصاص یافته از سوی دولت، به دست محرومین واقعی برسد. انقدر با دقت خانواده های نیازمند مسکن توسط مدیران ارشد این نهاد مقدس گزینش می شدند، که جای هیچ گونه تردیدی باقی نمی گذاشت. با دل و جان می شد درک کرد آن مادر و دختری را که خنده بر لبانشان موج می زد و شیرینی خانه تازه شان را می دادند. پیرزنی با تمام وجود در خانه اش منتظر اتمام ساخت مسکن جدیدش بود؛ در خانه ای منتظر بود که شاید در ذهن بسیاری از مردم این سرزمین، تصورش هم سخت باشد که کسی در اینچنین خانه ای، یارای زندگی باشد.
اینجا مدیران این نهاد مقدس با تمام دقت، خانواده های نیازمند را شناسایی می کنند تا حق به حقدار برسد. این امر علاوه بر زحمات کمیته امداد، مرهون تلاشهای استاندار محترم هم هست. و چقدر این برنامه ها، با دقت و ظرافت پیگیری می شود. کاش خود استاندار خراسان جنوبی که مسبب این حرکت جهادی امروز بود، زحمات فرزندان بی ادعای این نهاد مقدس را می دید و دقت نظر آنان را در انتخاب خانواده های نیازمند می ستود. مطمئنا شور و شعف ان مادر و دختر، خستگی زحمات انان را از تنشان بیرون کرد و‌ دیدن ان زنی که در کمال مسرت، برای خانه اینده اش که رو به اتمام بود، به بنای ساختمان کمک میکرد و همانند مردی پا به پای سازنده خانه اش کار می کرد، انها را مصمم تر میکرد. امروز در ساخت مسکن محرومین که به کمیته امداد امام واگذار شده بود، میشد عشق را دید.