زوج جوان بیرجندی، در اقدامی خداپسندانه، هزینه عروسی خود را به توانبخشی حضرت علی اکبر(ع) اهدا کردند.

جناب آقای موسوی و بانو، امروز با رعایت پروتکل های بهداشتی جهت خوش یمنی شروع زندگی مشترک خود، با یکدیگر در توانبخشی حضرت علی اکبر(ع) همقدم شدند و هزینه ی مراسمی که بخاطر ویروس کرونا گرفته نشد، جهت لبخند معلولین و سالمندان این خانه، به آنان اهدا کردند